Audities

KLINK! is een projectgroep, begin 2011 opgericht voor fanatieke zangers / zangeressen die op hoog niveau willen zingen.

In december 2017 is het zevende project afgerond met spectaculaire live-uitvoeringen in De Nieuwe Doelen te Gorinchem.

Persoonlijke kwaliteit staat bij zanggroep KLINK! voorop. Wij zingen momenteel met 10 personen minimaal 5-stemmig. Dit maakt ieders aandeel belangrijk.
We willen met maximaal 12 personen zingen. Geïnteresseerde zangers / zangeressen, kunnen zich op deze pagina opgeven voor een auditie. Als je die met succes doorstaat, kun je in het eerstvolgende projectjaar aansluiten bij de tweede ronde met de overige zangers en zangeressen.

KLINK! wordt begeleid door Ruben Weverling. Er wordt een zeer breed repertoire gezongen. Klassieke, moderne, bekende, onbekende, nieuwe en oude muziek. De muziek zal a capella of begeleid d.m.v. een muziekfile / piano gezongen worden. Om een indruk te krijgen van ons repertoire en hoe wij ons presenteren, kun je diverse compilatiefilmpjes bekijken onder “Video’s” elders op onze website.

Ruben schrijft arrangementen per persoon op maat, zodat uit ieder het maximale gehaald wordt en er uitdaging voor ieder individueel persoon is. Thuis worden de arrangementen zelfstandig ingestudeerd. Hiervoor kan de bladmuziek, de muzikale begeleiding en de ingezongen stempartij van de website gedownload worden. Je hoeft dus geen instrument te kunnen bespelen om te kunnen studeren. Iedereen mag muziekideeën aandragen, echter bepaalt onze muzikaal leider of het geschikt is om er een voor KLINK! goed arrangement van te maken.

We willen benadrukken dat het erg belangrijk is dat je thuis goed studeert, zodat we tijdens de repetitie avonden het geluid alleen hoeven samen te voegen en het tempo van het instuderen niet onnodig omlaag getrokken wordt.

Het is van belang dat je minimaal 85% van de repetities bijwoont

De repetities zijn één keer in de 14 dagen op dinsdagavond (m.u.v. de schoolvakanties) in Gorinchem.

Verder is het de bedoeling dat je qua stem en persoonlijkheid binnen de groep past en enthousiast mee helpt met zaken die geregeld moeten worden.

Het is belangrijk dat je waar nodig bereid bent tot het spelen van toneel en je geen problemen hebt met bewegingen op muziek. “Dansjes” zullen niet ingestudeerd worden.

Schrijf je via het formulier onderaan deze pagina in om auditie te doen of mail naar auditie@groepklink.nl.

De informatie over het verplichte nummer vind je op de pagina auditiemateriaal.

Auditieformulier

  Verplichte velden zijn aangegeven met een *.

  Voornaam*:

  Achternaam*:

  Geslacht*:
  Adres*:

  Postcode*:

  Woonplaats*:

  Telefoon (mobiel):

  Telefoon (vast):

  E-mail*:

  Geboortedatum*:

  Huidig beroep of school/opleiding:

  Hoe heb je van Klink! gehoord?

  Welke stempartij zing je?*:
  Volg(de) je zang- of anders muzieklessen?

  Kun je noten lezen?

  Speel je een instrument? Zo ja, welke?

  Beschrijf je muzikale activiteiten tot nu toe:

  Heb je ervaring met dansen? Zo ja, welke?

  Heb je ervaring met toneel spelen? Zo ja, welke?

  Wat is je motivatie om bij KLINK! te willen zingen?

  Welk zelf gekozen nummer zing je tijdens de auditie? Zorg zelf voor begeleiding d.m.v. digitaal muziekbestand of zing a capella.

  Ik ben bereid buiten de repetitiedagen op dinsdag incidenteel alle dagen van de week (maandag - zondag) te repeteren of op te treden*:
  Bij KLINK! werkt iedereen fanatiek mee aan het succes van het project:
  Ik ben bereid KLINK! mee te helpen bij de organisatie*: